No.
Désignation en latin
Désignation en français
Swissmedic
 • 6532
  Allii sativi PhEur Bulbus granuliert G1
  Ail PhEur granulé G1
  E
 • 5119
  Allii sativi LMB Bulbus pulv 639 China
  Ail LMB moulu 639 Chine
  E
 • 6009
  Allii sativi BIO Bulbus pulv
  Ail BIO moulu
  E
 • 1725
  Allii sativi LMB Bulbus minced 2-3mm USA
  Ail LMB coupé 2-3mm USA
  E
 • 59
  Allii sativi LMB Bulbus granuliert USA
  Ail LMB granulé USA
  E
 • 60
  Allii sativi LMB Bulbus pulv USA
  Ail LMB moulu USA
  E
 • 2278
  Allii ursini Herba tot
  Ail des ours entier
  E
 • 10636
  Allii ursini BIO Herba conc
  Ail des ours BIO coupé
  E
 • 2505
  Allii ursini Herba pulv
  Ail des ours herbes moulues
  E
 • 70
  Aloe capensis PhEur pulv
  Aloes capensis PhEur moulu
  D
 • 72
  Althaeae Flos conc
  Guimauve fleurs coupées
  E
 • 10637
  Althaeae PhEur BIO Radix mundata conc
  Guimauve racines mondées PhEur BIO coupées
  E
 • 78
  Althaeae PhEur Radix mundata pulv
  Guimauve racines mondées PhEur moulues
  E
 • 79
  Althaeae Radix tot
  Guimauve racines entières
  E
 • 73
  Althaeae PhEur Folia tot
  Guimauve feuilles PhEur entières
  E
 • 74
  Althaeae PhEur Folia conc
  Guimauve feuilles PhEur coupées
  E
 • 4607
  Althaeae PhEur Folia pulv
  Guimauve feuilles PhEur moulues
  E
 • 3867
  Ammi visnaga HAB Fructus tot elect
  Ammi visnaga fruits HAB entières nettoyées
  D
 • 2537
  Ammi visnaga HAB Fructus cont
  Ammi visnaga fruits HAB concassée
  D
 • 85
  Ammi visnaga HAB Fructus pulv
  Ammi visnaga fruits HAB moulus
  D
 • 10778
  Amomi BIO Fructus tot
  Piment / Poivre de Jamaique BIO entièr
  E
 • 87
  Amomi LMB Fructus tot elect
  Piment / Poivre de Jamaique LMB entier nettoyé
  E